Biblioteca digitală a Sucevei

Descriere proiect

Patrimoniul cultural local are o valoare universală atât pentru noi ca indivizi cât și pentru comunitățile și societățile noastre. Este important să îl păstrăm și să îl transmitem generațiilor următoare.În toată Europa, atât la nivel internaţional cât şi la nivel naţional, regional sau local, există iniţiative şi investiţii publice în domeniul digitizării. În general, scopul acestora este de a maximiza impactul conţinutului digital produs, făcându-l cât mai durabil în timp, portabil şi uşor de utilizat.În ultimii ani, bibliotecile publice din România au demarat o serie de inițiative de digitizare, cu caracter individual și a căror amploare variază de la caz la caz, producând astfel o serie de rezultate care contribuie deja la patrimoniul cultural digital al României. În cele mai multe cazuri, documentele digitizate sunt oferite spre consultare utilizatorilor, local sau prin paginile web ale bibliotecilor.Instituție publică de cultură reprezentativă pentru municipiul Suceava prin adresabilitate și caracterul enciclopedic al colecțiilor, Biblioteca Bucovinei ,,I.G.Sbiera” Suceava polarizează permanent interesele de lectură, informare, documentare, instruire și recreere ale tuturor structurilor unei comunități, dovedindu-se dinamică, mobilă și în continuă schimbare în ceea ce privește politicile de dezvoltare a colecțiilor de documente, modernizarea serviciilor pentru public, practicând o continuă mobilitate a demersului informațional-cultural și instructiv-educativ.Aceasta deține în colecțiile sale peste 430.000 de documente (cărți, periodice, documente audiovizuale, colecții electronice, colecții speciale).Fondul Documentar din cadrul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava cuprinde un număr de aprox. 20 000 volume, carte veche/rară românească și străina, fiind un fond cu caracter enciclopedic ce conține cărți tipărite de la jumătatea sec. XVI până în sec. XX.Putem să ne gândim la el ca la ceva static sau aparținând trecutului, însă în realitate evoluează prin modul în care ne raportăm la el, prin implicarea noastră. Mai mult decât atât, patrimoniul nostru cultural joacă un rol important în construirea viitorului Europei. Constituirea Bibliotecii digitale a Sucevei are ca scop conservarea şi protejarea patrimoniului cultural local existent în colecții Bibliotecii Bucovinei ,,I.G.Sbiera” Suceava precum şi promovarea colecţiilor de carte veche /rară şi lărgirea accesului la informaţie.Digitizarea documentelor tradiţionale în scopul conservării, prezervării colecţiilor şi accesului facil al utilizatorului la informaţii este un procedeu folosit deja în toate bibliotecile din lume.În România, guvernul a început să acorde interes tot mai mare acţiunilor de digitizare, în special a documentelor vechi, pentru a oferi acces mai mare şi pentru a prezerva documentele în acelaşi timp. Însă paşii sunt deocamdată mărunţi şi nu putem vorbi de nivelul atins de alte ţări în acest domeniu, mai ales din cauza costurilor ridicate privind realizarea acestei activități.(STRATEGIA CULTURALA 2016-2020) ,,CULTURA - FACTOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ reafirmă importanța identității și a specificității locale și regionale, care implică nevoia de protejare a patrimoniului cultural și de conștientizare a valorii acestuia de către comunitate. Aceste obiective converg spre poziționarea culturii ca un al patrulea pilon al dezvoltării durabile, alături de economie, domeniul social și problematica de mediu. Măsurile susțin contribuția culturii și patrimoniului cultural la vitalitatea teritorială, prin punerea în valoare a elementelor de identitate locală și regională și printr-o mai bună protejare a patrimoniului cultural.”De curând, Parlamentul României a adoptat în unanimitate, un proiect de lege prin care anul 2019 se va afla sub semnul Cărții.Legea privind instituirea Anului Cărții în România mai precizează că autoritățile centrale și locale pot contribui cu sprijin financiar și/sau logistic la proiecte, programe și activități dedicate sărbătoririi ,,Anului Cărții”.Astfel, se poate contribui la punerea în valoare a particularităților locale, a specificității patrimoniului cultural local, ca parte a diversității culturale europene.Buget estimativ: 94 000 euroSoluţia propusă pentru digitizarea documentelor poate fi compusă din: 2 buc. scanner cu alimentare automată a documentelor – aprox.70 000 euro 2 buc. calculatoare pentru prelucrarea datelor – aprox.3500 euro  softul de digitizare - 5 000 euro 2 buc, servere pentru stocare și distributie online - aprox. 6.000 euro platforma online – 3 500 euro operatorul uman - 2 000 euro– costuri pregatire și specializare ( 6 persoane) catalogul cărților digitizate – 4 000 euro ( imagine anexata)


Avantaje aduse de proiect

Fără îndoială, funcția patrimonială de prezervare, conservare și arhivare a moștenirii culturale scrise pentru generațiile viitoare rămâne un atribut al bibliotecilor.Principalele avantaje aduse de acest proiect sunt: - protejarea documentelor aflate într-o stare avansată de deteriorare; - îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la documente, local sau la distanţă, cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora; - posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi document; - oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii (cu respectarea restricţiilor de copyright); - îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor;- transpunerea în format electronic a patrimoniului cultural scris; - promovarea patrimoniului cultural scris la nivel local, național și european; - protejarea valorilor de carte bibliofilă şi manuscrise;


Beneficiarii proiectului

O bibliotecă digital este o bibliotecă fără ziduri. Chiar dacă colecțiile se pot localiza pe un server, prin intermediul internetului aceasta poate fi accesată de oriunde din lume.Prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea Bibliotecii digitale a Sucevei se asigură o bună promovare a valorilor culturale locale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel local, naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.


Informatii

  • Categorie:Digitalizare
  • Locatie:Str. Mitropoliei, Nr.4
  • Buget estimat:aprox. 94 000 luni
  • Durata - luni:11 luni
  • Rezultat analiză:RESPINS
  • Motiv respingere:Proiect de competența Consiliului Județean Suceava.